Group Control Panel

Group Control Panel

ระบบจะเลือกและควบคุมจำนวนการทำงานของ
เครื่องให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
ตามความต้องการของการใช้อากาศ

Contact Us
Share:
  • Description
  • Specifications
  • Downloads
Model EM - Group Control Panel 
สิ่งที่จะได้รับ ;
- ประหยัดการใช้ไฟฟ้าโดยปรับจำนวนการทำงานของเครื่องคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม - การลดขีดแรงดันเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่าแรงดันคาสเคดแบบแปลงสภาพ - ข้อดีการประหยัดพลังงานสูงสุดของคอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ - ปรับสมดุลชั่วโมงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การควบคุมอุปกรณ์เสริมเพื่อการประหยัดพลังงานต่อไป


Model ECONO MILDII - Group Control Panel
สิ่งที่จะได้รับ ;
- ระบบจะเลือกและควบคุมจำนวนยูนิตที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความต้องการของอากาศ - สามารถเชื่อมต่อคอมเพรสเซอร์ 2-6 ตัวให้เข้ากับระบบได้ - ระบบรองรับการทำงานหลายยูนิตรวมถึงคอมเพรสเซอร์ที่ติดตั้งแบบอินเวอร์เตอร์ KOBELCO
 
Model EM - Group Control Panel 

Specification;

Model   EM42 EM44 EM48
Max.No.of compressor   2 4 8
Display   4.3" 7" 7"
Dimension (mm) Width 500 600 700
Depth 200 200 200
Height 600 900 1,200
Control pressure   0 - 15 Mpa
Installation style   Wall mount
Weight (kg)   30 50 70
Power supply   AC100V to 240V 50/60Hz 1ǿ


Model ECONO MILDII - Group Control Panel
Specification;

Model   ECONO MILDII
Max.No.of compressor   6
Display    
Dimension (mm) Width 600
Depth 250
Height 700
Control pressure   0 - 0.98 Mpa
Installation style   Wall mount
Weight (kg)   36
Power supply   AC200V 50/60Hz 1ǿ
Today
43
This Month
1,097
Total
21,724